Từ điển thuật ngữ vay tiêu dùng

Lãi suất cố định (hay còn gọi là lãi suất phẳng, tính trên dư nợ ban đầu)
Trong phương thức tính lãi suất cố định, số tiền phải thanh toán cho lãi suất khoản vay của bạn vẫn không đổi trong thời gian vay, đơn giản chỉ vì số tiền này được tính dựa vào số dư nợ gốc ban đầu.
Ví dụ: với khoản vay 50 triệu đồng trong 10 tháng,
  • Trả theo dư nợ ban đầu với mức lãi suất 2%/tháng: mỗi tháng bạn sẽ phải trả cố định 5 triệu đồng tiền gốc + 1 triệu đồng tiền lãi như thế liên tục trong 10 tháng cho đến khi trả hết nợ.
  • Trả theo dư nợ giảm dần với mức lãi suất 2.5%/tháng: tháng đầu tiên bạn trả 5 triệu tiền gốc + 1.250.0000đ tiền lãi (lãi suất 2.5% của 50 triệu), tháng thứ hai bạn trả 5 triệu tiền gốc + 1.125.000đ tiền lãi (lãi suất 2.5% của 45 triệu). Cứ như vậy giảm dần cho đến khi bạn hoàn trả toàn bộ tiền gốc và tiền lãi cho ngân hàng.

Gửi câu hỏi

arrow_upward